Sprengning

Hjem » Tjenester » Sprengning

Sprengning i Hønefoss

Er du privatkunde og ønsker å kvitte deg med en bergknaus på tomten din, eller kanskje det er et berg i veien for der du vil sette opp garasjen? Vi tar sprengningsoppdrag av alle slag, både for private og offentlige kunder. Vi kommer gjerne på befaring, og gir det et godt prisoverslag.

Forutsetningen for at vi skal kunne utføre sprengningsarbeider

Forutsetningen for at vi skal kunne utføre sprengningsarbeider her i landet, er at det kan skje med en for samfunnet akseptabel risiko. Risikoen vil alltid veies opp mot samfunnsnytten, men jo flere uønskede hendelser, jo større press vil det bli på å stramme inn på regelverket knyttet til bruk av sprengstoffer. Enhver bruker har derfor et ansvar, ikke bare ovenfor seg selv og sin arbeidsgiver, men også ovenfor samfunnet og bransjen, til å bevisst planlegge og utføre arbeidet på en slik måte at uønska hendelser ikke forekommer.

Håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer

Sprengning krever at håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, skjer på en slik måte at risikoen for brann, uønsket eksplosjon og ulykker er redusert til akseptabelt nivå. Denne rapporten omtaler de viktigste parametrene som skal og må tas hensyn til for at sprengningen skal kunne skje på en forskriftsmessig og sikker måte.

Aktuell rapport for deg som får utført sprengning

Forskriften fra DBE av 26 juni 2002 legger til forskjell fra tidligere betydelig ansvar på utførende brukers virksomhet og på byggherren. Det betyr at de problemstillinger som denne rapporten omtaler er aktuelt for de som både planlegger, får utført og utfører sprengningsarbeider.