Drenering

Hjem » Tjenester » Drenering

Drenering i Hønefoss

Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.

Ønsker du å få utført dreneringsarbeid?

Vi har lang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring.

Generelle retningslinjer for drenering rundt grunnmur

– Drensrør bør ligge ca 5–20 cm utenfor grunnmuren
– Det skal være minimum 200 mm fra topp gulv til topp rør
– Den bør ha en hellningsgrad på ca 5 promille
– Omfylling av pukk rundt drensledning

Generelle retningslinjer for dreneringsgrøft

– Grøft graves tilstrekkelig dyp
– Fiberduk legges i bunn
– Pukk eller singel legges i bunn av grøft
– Det legges drensrør som omdekkes av pukk
– Fiberduk pakker inn pukken
– Grøften dekkes med jord og eventuelt plen

Tegn for dårlig drenering

Dersom det er lukt i kjelleren eller du ser antydning til mugg eller saltutsalg på kjellerveggen, har du sannsynligvis et dreneringsproblem. I disse tider hvor alle himmelens sluser har åpnet seg, kan mange oppleve tegn på at dreneringen sannsynligvis er dårlig og at det må gjøres noe med den. En dårlig drenering kan gi seg mange utslag og det er viktig å være bevisst tegnene, slik at tiltak kan iverksettes før konsekvensene blir for dramatiske.

Vi hjelper deg med dine dreneringsutfordringer

Ringerike Anleggsservice har mange års erfaring med å utføre gode dreneringsjobber – og vi er langt i fra ferdig enda! Så hvis du så mye som mistenker at det kan være mugg på kjellerveggen din, så vil vi gjerne hjelpe deg med å fjerne det potensielt store problemet. Føre var-prinsippet er viktig, og derfor kan det lønne seg å allerde ta kontakt med oss i dag!