Grøfting

Hjem » Tjenester » Grøfting

Grøfting i Hønefoss

Grøfting utføres på mange ulike måter. Det kommer an på jordas innhold av vann, og vi i Ringerike Anleggsservice kan hjelpe deg med å avdekke ditt grøftingsbehov.

Grøfting i jordbruk

Grøfting i jordbrukssammenheng er drenering av jord, slik at den kan brukes som fulldyrka jord. Det vanligste er å drenere vannet til kum og videre til utløp i en kanal/bekk eller eventuelt nærmeste vassdrag

Virkning av grøfting

 • Senka grunnvannsnivå
 • Raskere opptørking
 • Raskere ventilasjon av jorda
 • Jorda vil være metta med vann kortere tid
 • Kontrollert overflateavrenning – mindre erosjon
 • Større lagringsevne for nedbør
 • Større fasthet og bæreevne.
 • Mindre fare for strukturskade under transport og jordarbeiding
 • Tidligere såtidpunkt – større avling
 • Djupere rotutvikling
 • Sterkere uttørking av dypere lag
 • Oppsprekking av leirjord

Ta kontakt med dine utfordringer innenfor grøfting

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal løse utfordringer med grøfting – det er flere måter å gå frem på. Derfor er vi klare til å hjelpe deg, og kan gjerne befare, slik at vi vet nøyaktig hvordan vi skal løse ditt problem.