Graving

Hjem » Tjenester » Graving

Graving i Hønefoss

Vi har en solid maskinpark bestående av alt fra små til store maskiner av nyere dato. Om du har behov for å heve, senke, fylle opp tomta di, ta kontakt med oss!

Graving av tomter til bolig

Vi tar på oss utgraving og klargjøring av tomt for nybygg, tilbygg, garasje, uthus, hytte m.m.
Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Alt av graving

Ringerike Anleggsservice utfører alt av gravearbeider både store og små oppdrag for private, bedrifter og offentlige enheter. Med graving mener vi drenering, va grøfter, tomter, vannlekkasjer, vei, vann og avløp, lettere sagt alt kunden måtte ønskes utført.

Ta kontakt med dine utfordringer innenfor graving

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal løse utfordringer med graving – det er flere måter å gå frem på. Derfor er vi klare, og kan gjerne befare, slik at vi vet nøyaktig hvordan vi kan hjelpe deg.